Specijalno dizajnirani prozori i vrata

Originalan dizajn PVC stolarije – Dizajn PVC prozora

Od jednostavnih geometrijskih oblika do složenih krivih i nepravilnihoblika, savremene proizvodne tehnike omogućavaju Termoplastu da izrađuje PVC prozore koji odgovaraju vašem dizajnu i specifikacijama.

Specijalno dizajnirani PVC prozori su izrađeni od čvrstog PVC profila posebno proizvedenih od strane stručnjaka VEKA stolarije. PVC prozori se mogu napraviti ili kao fiksni ili da se otvaraju tamo gde je to moguće. Specijalno dizajnirani prozori su generalno dostupni u više nivoa termoizolacije. Oni mogu biti opremljeni ukrasnim lajsnama za staklo i završeni u bilo kojoj RAL boji kako bi odgovarali stilu vaše imovine ili da se podudaraju sa drugim proizvodima u vašoj porudžbini.

Upit za PVC prozore – Poseban Dizajn PVC prozora

Za upit o posebnom dizajnu prozora, sve što vam je potrebno je skica novog prozora ili fotografija postojećeg prozora koji treba zameniti. Zatim ćemo proučiti dizajn i kontaktirati vas sa procenom proizvodnje.

Ako imate na umu poseban i zahtevan dizajn, pozovite Termolast da biste razgovarali o projektnim zahtevima.

Originalnost PVC prozora je u modi

Sve veća popularnost specijalnih vrata i prozora može se lako objasniti. Samo originalni PVC prozori ili vrata mogu u potpunosti preobraziti kuću spolja, kao i iznutra. Posebne i geometrijski kompleksne konstrukcije, sa svojom jedinstvenom estetikom, daju izvanredan identitet svakoj zgradi i prostoriji, kako u zatvorenom, tako i na otvorenom.

Prozori sa posebnim okvirom mogu biti upareni sa šarama rešetke koji odgovaraju drugim prozorima. Tako da ćete uvek imati kvalitetan, uniforman čitav svoj dom.

Termoizolacija – kako izabrati pravi materijal?

Na izbor adekvatnog materijala za zaštitu konkretnog objekta utiču manje-više isti faktori kao i kod svakog drugog građevinskog materijala: lokalni mikro i makro klimatski uslovi, popularnost proizvoda i tradicija gradnje, specifični zahtevi, i naravno – cena. Iako niko nije zadovoljan kad mu cena diktira mogućnosti, u današnje vreme većina se pri izboru termoizolacije mora baš najviše oslanjati na nju.

Bez obzira na to, ne smemo zaboraviti da danas termoizolacija više ne zadovoljava samo svoju osnovnu namenu – da štiti od hladnoće odnosno toplote. Naprotiv. Ljudi moraju bti svesni da dobra termoizolacija odgovara i na neke dodatne zahteve:

– Paropropusnost – da vaše prostorije ‘dišu’, tj. da vlaga iznutra nesmetano može da izađe
– Protivpožarnost – štiti Vas od požara, a ako do njega ipak dođe, sprečava njegovo širenje. Idealno je da termoizolacija pripada klasi reakcije na požar A1, tj. da je materijal nezapaljiv, kao npr, kamena i staklena vuna
– Dugovečnost – da traje sve dok traje i vaš objekat
– Otpornost na vlagu, insekte i hemikalije
Zvučni izolator – da Vas, pored svih ostalih karakteristika štiti i od buke između prostorija i od spoljne buke.

Termoizolacija

Pod terminom termoizolacija najčešće podrazumevamo termoizolacioni materijal, koji u svojoj...